Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website www.silhouet.co en ontvangers van online mailingen van SILHOUET. hierna te noemen: wij of de Salon.

Wij respecteren uw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met SILHOUET. of kijk op onze website.

Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

 • inplannen van afspraken;
 • het goed van dienst kunnen zijn in onze Salon;
 • het beantwoorden van uw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
 • het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;
 • klanttevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;
 • ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
 • ter verbetering van onze website;
 • anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:

 • Door u ingevuld in een contactscherm (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht dus daarover beschikken wij alleen als u ervoor kiest deze gegevens te verstrekken):
 • Naam
 • Geboortedatum*
 • Geslacht*
 • Adresgegevens*
 • Telefoonnummer*
 • E-mailadres*
 • Uw bankrekeningnummer met tenaamstelling*;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Overige gegevens

 • Gegevens over uw surfgedrag op onze site;
 • IP-adres internetbrowser en apparaat type.

Naar aanleiding van uw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder:

 • Klantgegevens uit onze historie met u:
 • Gemaakte afspraken
 • Behandelingen
 • Gekochte producten
 • Recepten
 • Kassabonnen
 • Gespaarde punten
 • Verkochte abonnementen
 • SEPA incasso’s
 • Log verzonden e-mail

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

Cookies

Onze Salon gebruikt op haar website de volgende soorten cookies:

 • Analytische cookies, namelijk Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Wij geven u de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van de social media buttons. Als u op een van deze buttons klikt, wordt u doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra u doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op hun eigen website: Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. De Salon gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Salon heeft hier geen invloed op. De Salon heeft uw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heeft u het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heeft u het recht om de door u gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend redelijk belang van ons.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders. Deze toestemming is een mondelinge toestemming. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met de Salon. Telefoonnummer: 0598-625424 of mail naar: mailto:info@silhouet.co

Klachtrecht

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Salon dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.
Denk hierbij aan:

 • MailChimp (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)
 • banken (als u anders dan contant betaalt)
 • de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)
 • Salonhub (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Silhouet.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018

Contactgegevens

Naam Salon: Silhouet.
Adres: Promenadepad 75-77, 9641 DC Veendam
Telefoon: 0598-625424
Email: info@silhouet.co
KvK-nummer Salon: 53463722